Splint – terapiya

Splint-terapiyasi davolashda okklyuziv shinalardan foydalanishdan iborat. Okklyuzion shinalar tishlarga qo‘yiladigan polimer materiallardan olinadigan qurilmalardir (okklyuzion sirt bilan aloqa qiladi va bu kontaktga ta’sir qiladi). Strukturaviy va funksional jihatdan bunday shinalar kappaga o‘xshaydi.

Okklyuzion shinalar individual davolash moslamalari hisoblanadi.

Moslama qo‘yilganda, tishlar boshqacha yopiladi; shunday qilib, pastki jag‘ holati o‘zgaradi. Aslida, bu terapevtik ta’sir tamoyilidan iborat.

Splint-terapiya quyidagi hollarda maqsadga muvofiq bo‘lishi mumkin:

  • chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imi (ChPJB) disfunksiyalari;
  • pastki jag‘ning nerv-mushak koordinatsiyasi va harakatlarini tuzatish;
  • tishlamga tuzatuvchi ta’sir;
  • bruksizmda yuklamani qayta taqsimlash va himoya qilish.

Ularning kelib chiqishi chakka-pastki jag‘ bo‘g‘imdagi kasalliklar bilan bog‘liq bo‘lgan bir qator og‘riqli holatlar mavjud (masalan, migren, bo‘yin og‘rig‘i va boshqalar). Shunday qilib, splint-terapiya bunday sharoitlarni bartaraf etish bilan ham bog‘liq.